0
Shopping bag

No products in the shopping bag

Membership Privilege

รับสิทธิประโยชน์เมื่อเป็นสมาชิก
ด้วย 3 วิธีง่ายๆ เริ่มแรกสมัครสมาชิกกันก่อนค่ะ

howtosubmembership

วิธีสมัครสมาชิก
1: ลงชื่อเข้าใช้ / ลงทะเบียน
บนอุปกรณ์มือถือ กดปุ่มเครื่องหมาย ขีดสามเส้น แล้วเลือก ล็อกอิน/ ลงทะเบียน
บนคอมพิวเตอร์ กด ล็อกอิน/ ลงทะเบียน มุมบนขวามือ
หมายเหตุ จากภาพเป็นการสมัครจากอุปกรณ์มือถือ

howtosubmembership 01 resize


2. กดปุ่มสมัครสมาชิกใหม่ (สำหรับสมาชิกใหม่) กรอกข้อมูลให้ครบ และกดปุ่มสมัครสมาชิก
สำหรับท่านที่เป็นสมัครชิกอยู่แล้ว สามารถกรอกอีเมลหรือเบอร์โทรและพาสเวิร์ด จากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะ
หมายเหตุ จากภาพเป็นการสมัครจากอุปกรณ์มือถือ

v

3. กรอกรายละเอียดหหน้า “Personal Detail” ให้ครบ 100%
โดยไปที่เมนู PERSONAL DETAIL พร้อมกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อรับสิทธิประโยชน์
3.1 เมื่อท่านเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หมายเลขรหัสสมาชิกของท่านจะแสดงอยู่ด้านบน
3.2 ท่านสามารถตรวจสอบสถานะสมาชิก คะแนนสะสม วันหมดอายุและรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่หน้า “Membership”
3.4 ระบบจะเพิ่ม 300
หมายเหตุ จากภาพเป็นการสมัครจากอุปกรณ์มือถือ

howtosubmembership 03 resize

พร้อมแล้วเริ่มต้นเข้าสู่การช้อปกันได้เลยค่ะ

howtosubmembership 04 resize

การได้รับคะแนน
ท่านจะได้รับคะแนน 300 คะแนนครั้งแรก เมื่อสมัครสมาชิกและกรอกข้อมูลครบถ้วน
รับคะแนนสะสม เมื่อท่านเข้าสู่ระบบและสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ www.jcomfy.com เท่านั้นโดยจะได้รับสิทธิสะสมคะแนนตามลำดับขั้นสมาชิกดังนี้
สมาชิกระดับ Silver คะแนนสะสม 1-850 คะแนน ทุกยอดการใช้จ่าย 30 บาท จะเท่ากับ 1 คะแนน
สมาชิกระดับ Gold คะแนนสะสม 851-3,000 คะแนน ทุกยอดการใช้จ่าย 20 บาท จะเท่ากับ 1 คะแนน
สมาชิกระดับ Diamond คะแนนสะสม 3,001 คะแนนขึ้นไป ทุกยอดการใช้จ่าย 10 บาท จะเท่ากับ 1 คะแนน

ท่านจะได้รับคะแนนเมื่อรายการสั่งซื้อของท่านมีการชำระเรียบร้อยแล้ว โดยคะแนนจะอัพเดตในวันถัดไป ท่านสามารถตรวจสอบคะแนนได้ที่หน้า Membership
การนับคะแนนสะสม*จะมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เป็นสมาชิก หากครบ 1 ปีแล้ว สถานภาพสมาชิกจะถูกพิจารณาอีกครั้งโดยอ้างอิงจากคะแนนสะสม* ที่มีอยู่
สมาชิกระดับ Gold จะได้รับสิทธิต่ออายุอัตโนมัติอีก 1 ปี เมื่อสะสมคะแนนครบ 1,000 คะแนนในระหว่าง 1 ปีที่คงสถานภาพสมาชิกอยู่
สมาชิกระดับ Diamond จะได้รับสิทธิต่ออายุอัตโนมัติอีก 1 ปี เมื่อสะสมคะแนนครบ 3,500 คะแนนในระหว่าง 1 ปีที่คงสถานภาพสมาชิกอยู่
ในกรณีที่ท่านต้องการตรวจสอบคะแนนสะสม*ปัจจุบัน สามารถตรวจสอบ หน้าบัญชีลูกค้า > Membership

*คะแนนสะสม หมายถึง คะแนนที่ได้จากการคำนวณยอดการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง โดยคะแนนนี้สามารถนำมาเป็นส่วนลดได้และจะมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนขึ้นอยู่กับการใช้งาน
**คะแนนสะสมการเปลี่ยนสถานะ หมายถึง คะแนนสะสมจากการสั่งซื้อ โดยคะแนนนี้จะไม่มีการหักลด หากไม่มีการสั่งซื้อต่อเนื่องจนถึงวันครบอายุสมาชิก สถานภาพจะกลับสู่ชั้นเริ่มต้น

การใช้คะแนน
ท่านสามารถแลกใช้คะแนนได้ ก็ต่อเมื่อ ท่านได้เข้าสู่ระบบและดำเนินการสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ ที่www.jcomfy.com เท่านั้น
โดยทุกๆ 1 คะแนน มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท สามารถใช้คะแนนมาเป็นส่วนลดการซื้อสินค้า หรือใช้คะแนนแลกซื้อสินค้า
การใช้คะแนนเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดและสงวนสิทธิในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรณียกเลิกการสั่งซื้อ
1.1 ในทุกการสั่งซื้อสินค้าจะได้รับคะแนนสะสม*ตามสถานภาพสมาชิก หากยกเลิกการสั่งซื้อคะแนนที่ได้รับจะถูกหักออกจากบัญชีลูกค้า
1.2 ในกรณีที่นำคะแนนสะสม*มาเป็นส่วนลดสินค้า หากยกเลิกคะแนนสะสม*ที่ใช้ไปแล้วจะถูกนำไปคำนวณใหม่ และหากคะแนนติดลบ จะนำไปหักลบกับราคาสินค้าที่จะต้องคืนเงินในออเดอร์ที่ยกเลิก

การอัพเกรดสถานะ
ท่านจะได้รับการอัพเกรดสถานภาพสมาชิกก็ต่อเมื่อสะสมคะแนนสะสมการเปลี่ยนสถานะ**ครบเงื่อนไขตามที่แจ้งไว้ด้านบน
คะแนนสะสมการเปลี่ยนสถานะ** จะถูกคำนวณเข้าสู่หน้สบัญชีสมาชิกหลังการสั่งซื้อ 10 วัน
ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้า ในระหว่างการเปลี่ยนสถานภาพสมาชิก

1.หากการสั่งซื้ออยู่ในระหว่างเปลี่ยนสถานภาพ(ภายใน 10 วัน จากการสั่งซื้อล่าสุด) ท่านจะได้รับคะแนนสะสมในสถานภาพเดิม
2.หากการสั่งซื้ออยู่ในระหว่างเปลี่ยนสถานภาพ (หลังจาก 10 วัน จากการสั่งซื้อล่าสุด) ท่านจะได้รับคะแนนสะสมในสถานภาพใหม่

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
1.รับสิทธิพิเศษโปรโมชั่นเฉพาะสมาชิกก่อนใครและรับของสมนาคุณในเดือนเกิด
2.ทุกยอดการซื้อสินค้าจะนำมาคำนวณคะแนนตามระดับขั้นสมาชิก
3.ทุกๆ 1 คะแนน มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท* โดยคะแนนสามารถนำมาเป็นส่วนลดเพิ่มได้ทุกการสั่งซื้อทางออนไลน์เท่านั้น
4.ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของแบรนด์ฟรี
5. คะแนนสะสมสามารถนำไปแลกซื้อของได้ที่ “หน้าใช้คะแนนแลกซื้อ”

manual registion 07

หมายเหตุ : บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการสะสมคะแนน หรือการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สมัครสมาชิกที่นี่คลิก >  

หมายเหตุ สำหรับการสั่งซื้อออนไลน์ https://www.jcomfy.com/
เท่านั้น! บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการสะสมคะแนน หรือการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

View Promotion Click!
Register to receive benefits