flash sale on sep th

Flash sale! เริ่มต้น99.-* ที่ 1 ก.ย. 63 วันเดียวเท่านั้น!

– 3D Moist Premium Mask ราคา 99 บาท (ปกติ 350. -)
– Renew Serum 10ml ราคา 999 บาท (ปกติ 1,890. -)
– Speedy Cleansing Gel 40g ราคา 399 บาท (ปกติ 690. -)

*เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
3D Moist Premium Mask จำกัดการซื้อสูงสุด 10 ชิ้น/คน
Online only! เฉพาะช่องทางไลน์ & FB
Facebook/ IG/ Line@: @mdearthailand

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแลกเปลี่ยนหรือสิทธิ์ส่วนลดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และโปรนี้ไม่เข้าร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ