small size promotion news oct20 th

ช้อปโดนใจกับขนาดพกพา ในราคาพิเศษลดสูงสุดถึง 30%

Renew Serum  ราคาปกติ 1,890. – ลด 30% เหลือเพียง 1,323 บาท

Renew Lotion ราคาปกติ 990.- ลด 10% เหลือเพียง 891 บาท

Renew Lotion Bright ราคาปกติ 990. – ลด 10% เหลือเพียง 891 บาท          

VC-IP White Serum ราคาปกติ 1,490. – ลด 10% เหลือเพียง 1,341 บาท

Speedy Cleansing Gel ราคาปกติ 690. – ลด 10% เหลือเพียง 621 บาท

ตั้งแต่วันนี้  – 31 ต.ค. 63 Online only!

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแลกเปลี่ยนหรือสิทธิ์ส่วนลด
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และโปรนี้ไม่เข้าร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ