0 items - ฿0 0

บริษัทฯเรายึดมั่นที่จะเก็บรักษาข้อมูลและให้เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวม วิธีการที่บริษัทฯนำข้อมูลไปใช้ ใครที่บริษัทฯนำข้อมูลไปแบ่งปัน และบริษัทฯมีวิธีการปกป้องข้อมูลนั้นอย่างไร

 

1.ข้อมูลอะไรที่บริษัทฯจัดเก็บจากท่าน

  • ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านโดยตรง
  • ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านเมื่อท่านโทรหาเรา เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ใช้แอพพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์พกพาหรือบริการของเรา หรือดูโฆษณาออนไลน์ของเรา
  • ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านจากแหล่งอื่นๆ ได้แก่ แหล่งข้อมูลที่มีในเชิงการค้า

 

2.วิธีการใช้ข้อมูล

เราอาจใช้ข้อมูลที่ท่านจัดให้ ในการ

  • ส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย แบบสำรวจ หรือการสื่อสารอย่างอื่นให้แก่ท่าน
  • ตอบคำถามและให้บริการแก่ท่าน
  • ดำเนินการในเรื่องธุรกรรมการชำระเงินของท่าน
  • สร้างและจัดการกับบัญชีออนไลน์ของท่าน
  • สื่อสารกับท่านและจัดการเรื่องการมีส่วนร่วมของท่านในเรื่องงานกิจกรรม ข้อเสนออื่นๆ และดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าร่วมของท่านในการดังกล่าว
  • สื่อสารให้ท่านทราบเกี่ยวกับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการให้บริการของบริษัทฯปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และนโยบายต่างๆ ของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลของท่านในทางอื่นๆ ที่เราได้แจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะในเวลาที่รวบรวมข้อมูล

บริษัทฯจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะบริษัทฯจะขออนุญาตจากท่านก่อน

 

3.ข้อมูลที่เรารวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติ

คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อระบุตัวเบราเซอร์ของท่าน โดยจะเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ช่วยให้เราสามารถจดจำอุปกรณ์ของท่าน และบอกเกี่ยวกับวิธีและเวลาในการใช้หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น ท่านอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในอุปกรณ์ของท่าน อย่างไรก็ดี หากท่านปฏิเสธการใช้คุกกี้ อาจทำให้ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของไซต์หรือบริการได้อย่างเต็มที่

 

4.การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯมีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เรา เพื่อไม่ให้ ถูกทำลาย สูญเสีย เปลี่ยนแปลง เข้าถึง เปิดเผย หรือใช้โดยอุบัติเหตุ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีการจัดการและบริหารการใช้เครื่องมืออย่างเคร่งครัด

 

5.สิทธิและทางเลือกของท่าน

หากท่านไม่ปะสงค์จะรับข่าวสาร ข้อมูลสิทธิพิเศษ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงความต้องการได้โดยด้วยการคลิกที่ลิงค์ไม่รับอันมีอยู่ภายในอีเมลล์การตลาด หรือส่งอีเมล์ไปที่ support@jcomfy.com