0 items - ฿0 0

ช้อปดีมีคืน หรือ ค่าลดหย่อนช้อปดีมีคืน 2563 ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริง สูงสุด 30,000 บาท สำหรับค่าซื้อสินค้าหรือบริการ ระหว่าง 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

เงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับโครงการ “ช้อปดีมีคืน

1. เฉพาะสินค้าที่ซื้อและชำระเงินสำเร็จ ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 00.01 น. – 31 ธันวาคม 2563 เวลา 23.59 น

อัตราคืนภาษี

tax refund th web detail

2. ลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่าน M-DEAR ออนไลน์ https://www.jcomfy.com/ ต้องใส่เลขที่บัตรประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีพร้อมที่อยู่ตามบัตรประชาชน
ใน Billing Details หน้าขั้นตอนการซื้อ ตรง Order notes (optional) ระบุ เลขบัตรประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี xxxxx xxx xx xxx

3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และกรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ ลูกค้าที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ “โครงการช้อปดีมีคืน” ได้อีก

4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-258-4737 (จ-ศ เวลา 9.00-18.00น.)